• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 220617
  • KINNASPELET-OG JØLSTER 17.06.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 3900,00
  • Overnatting Nok: 700,00
  • TOTALPRIS NOK: 4600,00
Antall deltakere
SUNNFJORD HOTELL SCANDIC: 17.06.22 -> 19.06.22
0
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

1-Enkeltrom/Single room

700,00